Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Játékszabály

1. A Lepizsán Manufaktúra Bt. (2000 Szentendre, Kovács László utca 67..; adószám: 21424926-2-13, a továbbiakban: Szervező)  által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, 16. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 7. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos). A Játékban résztvevő Játékos Lepizsán Bags közösségi Facebook oldalon (https://www.facebook.com/lepizsan) a Játékról szóló bejegyzés alapján hozzászólásban megadja a neki legjobban tetsző Lepizsán Bags táska linkjét. A Játék sorsolásain minden hozzászóló csak #egy kommentjével vehet részt. A Játékban való részvételhez kedvelni kell a Szervező Facebook közösségi oldalát A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Nyereményre való jogosultságot a Játékról szóló bejegyzéshez kapcsolódó hozzászólás (link megadása) megtörténének tényével kell igazolni, illetve a kisorsolt Nyerteseknek a Lepizsán Bags Facebook oldal követőnek kell lennie, hogy a Nyereményüket megkaphassák. 

2. Játék #időtartama: A Játék 2024. február 11. 14:00 perctől, azaz a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában meghatározott bejegyzés közzétételétől 2024. március 10. 20:00 percéig tart.

3. A Játék #menete: A Játékos a Játékról szóló bejegyzésben leírtak alapján kedveli a Szervező Facebook oldalát és hozzászólásban megadja az általa választott termék linkjét, és így vehet részt a Játékban. Amelyik Játékos hozzászólásában trágár, illetlen, becsmérlő kifejezéseket használ, káromkodik vagy nem létező személyt jelöl meg, szabályszegésével automatikusan kizárja magát a Nyereményre jogosultak köréből. Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett hozzászólásért.

4. #Nyeremények:

4.1. #Fődíj » 1 db Dublin hátizsák választható színben

4.2. Online #voucherek » Szervező által felajánlott 3 x 1 db egyenként 20.000,- Ft értékű online levásárolható utalvány, melyek Szervező webáruházában (https://www.lepizsanbags.com) válthatóak be. Nyertesek a Nyereményként felajánlott online utalványt e-mail-en keresztül kapják meg. A Nyeremények készpénzre nem válthatóak, átadás utáni felhasználásukról Nyertesek szabadon rendelkezhetnek.

5. Nyeremények #kisorsolásának időpontjai:

  • Fődíj sorsolás » 2024. március 11. 12:30 perc

  • A 3 x 1 db online utalvány sorsolása » 2024. február 18. 18:30 perc : 1 nyertes, 1 db 20.000,- Ft  Lepizsán Bags online utalvány » 2024. február 25. 18:30 perc : 1 nyertes, 1 db 20.000,- Ft  Lepizsán Bags online utalvány » 2024. március 3. 18:30 perc :: 1 nyertes, 1 db 20.000,- Ft  Lepizsán Bags online utalvány

A sorsolások Szervező székhelyén, 2000 Szentendre, Kovács László utca 67. szám alatt, a véletlenszerűség elvének megfelelően történnek, a www.commentpicker.com weboldalon. Szervező 1 fődíj nyertest, 3 online utalvány nyertest sorsol. Abban az esetben, amennyiben a kisorsolt Nyertes Játékos nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a Nyereményre való jogosultság tényéről történő értesítést követő 48 órán belül nem reagál a kapcsolatfelvételre, vagy amennyiben a Nyereményt nem kívánja átvenni, helyette a tartaléknyertesként kisorsolt Játékosok valamelyike válik jogosulttá a Nyereményre a kisorsolás sorrendjében, amennyiben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek.

6. Nyertesek #értesítése, Nyeremények #átadása: A Szervező a mindenkori Nyertest a Facebook kommunikációs csatornáin keresztül értesíti a sorsolás pillanatától számított maximum 72 órán belül. A Nyeremények átadását a Szervező #közvetlenül a Nyertessel egyezteti. Ha a Nyeremény átadásával kapcsolatos együttműködési kötelezettségnek Nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott Nyereményt másik nyereménnyel helyettesítse a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben.  Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

7. Egyéb rendelkezések: Szervező a Nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek. A Nyeremények átvételének egyeztetésekor a Nyertes Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékból ki vannak zárva Szervező dolgozói, valamint ezen személyek Ptk. 8.1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Amennyiben a mindenkori Nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek kizárólag a törvényes képviselőjük útján vehetnek részt. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a Lepizsán Bags internetes oldalon. A Játékhivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a Játék időtartama alatt az említett oldal Játékszabályzat menüpontban érhető el. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

Szervező kijelenti, hogy a Játék szervezésében a Facebook nem vett részt, a Játékkal kapcsolatban a Facebook-ot semmilyen felelősség nem terheli. Szervező a Játék során tudomására jutott adatokat a Facebook-nak nem továbbítja. Szervező kijelenti és szavatolja, hogy a Játékosok a Facebook-kal szemben semmilyen igényt nem érvényesíthetnek a Játékkal kapcsolatban.

8. #Adatkezelési feltételek: Szervező kijelenti, hogy a Játék során személyes adatot nem kezel. A megadott adatokat Megbízó saját adatkezelési szabályzata alapján kezeli, melynek részletei itt olvashatóak » https://www.lepizsanbags.com/jatekszabaly-58

Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést a Lepizsán Bags nevű Facebook oldalon keresztül közöl a Játék résztvevőivel.

Szentendre, 2024. február 11. Lepizsán Manufaktúra Bt. Szervező

Az oldal tetejére